ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดแพร่

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายอาคารโรงงาน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดแพร่
ขายอาคารโรงงาน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดแพร่

ค้นพบ 4 รายการ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-81.00
ที่ตั้ง : ไทรย้อย เด่นชัย แพร่


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-28.00
ที่ตั้ง : ปากกาง ลอง แพร่


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 35-3-40.00
ที่ตั้ง : นาพูน วังชิ้น แพร่


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-42.80
ที่ตั้ง : ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่อำเภอในจังหวัดแพร่

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารโรงงานหลุดจำนอง อาคารโรงงานธนาคารยึด จังหวัดแพร่ เช็คอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดแพร่ ค้นหาอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดแพร่ ขายอาคารโรงงานติดธนาคาร ประกาศขายอาคารโรงงานกรมบังคับคดี จังหวัดแพร่