ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดแพร่

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดแพร่
ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดแพร่

ค้นพบ 9 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-87.6 ไร่
ที่ตั้ง : ในเวียง เมือง จังหวัดแพร่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-26.70
ที่ตั้ง : บ้านหนุน สอง แพร่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-34.00
ที่ตั้ง : น้ำชำ สูงเม่น แพร่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-6.30
ที่ตั้ง : เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-92
ที่ตั้ง : ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-3-25.00
ที่ตั้ง : บ้านปิน ลอง แพร่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-0-44.00
ที่ตั้ง : แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-30.00
ที่ตั้ง : ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 25-2-50.10
ที่ตั้ง : ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่อำเภอในจังหวัดแพร่

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดแพร่ เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดแพร่ ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดแพร่ ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดแพร่